Vatten och avlopp


Vatten

Geta kommun planerar att bygga ut vattennätet i kommunen. Ledningsnätet byggs för att möjliggöra distribution av vatten från Ålands vatten Ab. Bygget har gått från Labbnäs, till Olofsnäs, vidare via Vestergeta till Östergeta och är nu på väg mot Dånö och Snäckö.

Utifrån kommunens vattenanslutningsregler fastställs kostnaden för den enskilda fastighetens anslutning till det kommunala vattennätet. Genom vattenleveransvillkoren får du som namnet säger information om vilka bestämmelser som gäller för vattenleveransen. Kommunfullmäktige fastställer årligen m3-priset för vattnet. Genom att klicka här kommer du till kommunens avgifter.

Om du är intresserad av att ansluta dig till det kommunala vattnet sänd in en intresseanmälan till byggnadskontoret för Finström och Geta.
 
Till höger finner du blankett för intresseanmälan samt vattensanslutningsregler och vattenleveransvillkor.

Besök Ålands vatten Ab:s hemsida; klicka här.

Avlopp

En avloppsplan har tagits fram för kommunen. Kommunens reningsverk är nytt sedan år 2011. Hur avloppsnätet kommer att byggas ut är ännu inte fastställt.

Fastigheter utanför reningsverkets verksamhetsområde måste ha enskild avloppslösning. Landskapsregeringen ställer nu nya krav på behandling av avloppsvatten vid enskild anläggning:

  • fosforreduktionen skall vara minst 80 %
  • kvävereduktionen skall vara minst 40 %
  • reduktionen av organiska ämnen räknat som reduktion av BOD7-värde skall vara minst 90 %

Genom att klicka här kommer du till landskapsregeringens information om kraven på behandling av avloppsvatten vid enskild anläggning. 


 

Vattenanslutningsregler

Vattenleveransvillkor

Intresseanmälan

Bidrag för omb. av avlopp

Blankett ansökning ombyggn.

 

Kontakt

Kommuntekniker

Tel. 018-359 522
mån-tis

E-post


Byggnadsinspektör
Tel. 018-359 523

E-post (klicka)

Adress:
Gamla byvägen 62
22340 GETA

mån-ti 9:00-11:00