Byggnadslov

Byggnadslov söks från byggnadsnämnden i Geta. Byggnadsnämnden beviljar byggnadslov bl.a. utifrån den gällande byggandsordningen som ger svar på frågor om tomtstorlek, avstånd till strand, byggyta etc.  Kontakta byggnadskansliet för gällande byggbestämmelser. 

Byggnadsordning för Geta kommun fastställd 16.6.2016

Klicka här!

 

Broschyr

Nyttig information om hur man går tillväga när man söker byggnadslov finns samlat i en broschyr. Klicka här för att komma till broschyren.

Blanketter

De blanketter som behövs till byggnadslovsansökan finner du till höger.

Skicka in ansökan till:


Byggnadstekniska Nämnden
Getavägen 2115
22340 GETA

 

Blanketter

 

Ansökningsblankett för byggnadslov

Hörande av granne

Ansökan om ansvarig arbetsledare

Ansökan om tillstånd för avloppsanläggning

Entreprenörsintyg

Byggnadsprojekt
anmälan RH 1
 

Bostadslägenheter RH2 

 

 

Kontakt

 

Byggnadsinspektör
Dan Sarling

Tel. 018-359 523

e-post

Adress:

Getavägen 2115

22340 GETA

Byggnadskansliets telefontid är mån-ti 9:00-11:00