Geta sätter barn och skola högt

Daghem och skola är två av kommunens kärnverksam-heter. Daghemmet Kotten har plats för 33 barn. Daghemmet har verksamhet i två åldersgrupper och barnen har möjlighet att få utlopp för sin energi på en väl tilltagen utomhusgård.

 

Skolan i Vestergeta (åk 1-6) har idag ett tjugotal elever, och plats för fler. Skolbyggnaden är relativt ny, den stod färdig år 2003. Eleverna har därmed privilegiet att vistas i moderna, rymliga och ljusa lokaler. Även kommunens bibliotek och centralkök är belägna i skolbyggnaden. 

 

Högstadieskola finns i Godby och administreras av kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD), gemensamt för Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö kommuner.

 

Se även underrubrikerna "Barn och skola" (till vänster).

 

Daghemmet Kotten

TF. Föreståndare Marie-Louise Samuelsson-Carlsson

Tel: +358(0)18-49330

 

Geta grundskola

Thomas Mattsson

Tel +358(0)18-49350

 

Högstadiet (NÅHD)

Cecilia Johansson

Tel: +358(0)18-431225