Brand- och räddningsväsendet

 

Räddningsområde Ålands landskommuner har sin huvudbas i Jomala kommunkansli där distriktets brandchefer har sina kansliutrymmen. Räddningsområdets förebyggande arbete sköts av brandcheferna. Det operativa arbetet sköts av frivilliga brandkårerna inom distriktet samt genom samarbete med övriga distrikt. 
 
Räddningsområdet omfattar tio kommuner: Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö.

Inom räddningsområdet finns 12 frivilliga brandkårer: Jomala FBK, Gottby FBK, Lemlands FBK, Hammarlands FBK, Eckerö FBK, Lumparlands FBK, Finströms FBK, Västra Saltviks FBK, Östra Saltviks FBK, Sunds FBK, Geta FBK och Vårdö FBK.

Räddningsnämnden leder och övervakar brand- och räddningsväsendet i distriktet samt de brandkårer som är verksamma i distriktet. Vidare skall nämnden ombesörja och övervaka uppgifter inom befolkningsskyddet.

Räddningsnämnden representeras av en ledamot från varje medlemskommun med personlig ersättare samt en kommunstyrelse representant.

För aktuell information från branddistriktets kansli, se kansliets sida på Jomala kommuns hemsida. Se även alarmcentralens hemsida. Kontrollera eventuellt eldningsförbud.

 

Befolkningsskyddet

Geta samarbetar med åtta andra kommuner om befolkningssyddschef (Eckerö, Finström, Jomala, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö). Sund fungerar som huvudman och befolkningsskyddschefen är också placerad i Sund. Varje avtalskommun har utsett befolkningsskydds- instruktörer som fungerar som befolkningsskyddschefens vikarier vid behov. Geta och Finström har genom sitt samarbete inom kommunteknik och byggnadsinspektion en gemensam befolkningsskyddsinspektör. 

 

Geta Frivilliga Brandkår

Varje frivillig brandkår, oberoende av distrikt, har avtal med sin kommun om att sköta om brand- och räddningsuppgifterna i kommunen samt att samarbeta och hjälpa andra kommuners brandkårer vid behov då det behövs.

 

 

 

   

Kontakt

 

Räddningsområde Ålands Landskommuner

Brandchef
Lennart Johansson

Tfn. 018-329 132
Mobil. 0457 522 1630

Brandinspektör
Thomas Mattsson

Tfn. 018-329 175  

Mobil. 040 828 1640

 

Geta FBK

Kårchef
Berndtsson Krister
Mobil. 040 545 5583