Avgifter

En del av de tjänster som kommunen tillhandahåller är avgiftsbelagda.  Enligt Kommunallagen 13 § skall fullmäktige fastställa grunderna för de avgifter som skall bäras upp för kommunens tjänster och andra prestationer och grunderna för när kommunen kan avstå från att bära upp avgift för en tjänst eller prestation.

Somliga uppgiftsområden ska i princip vara självbärande och finansierade genom brukaravgifter, och får varken belasta skattesedeln eller generera vinst åt kommunen. Så gäller t ex vatten och avlopp, renhållning etc.

De flesta av kommunens avgifter är samlade i ett och samma dokument. Du finner dokumentet till höger.

Geta kommuns avgifter 2018

Geta kommuns avgifter 2017

Kontakt

Kommundirektör

Tel. 359 52
e-post: kommundirektor@geta.ax 

e-post: gustav.blomberg@geta.ax

Adress:
Getavägen 2115
22340 Geta