Lantbruksärenden

Geta kommun samarbetar tillsammans med norråländska kommunerna Finström, Saltvik, Sund och Vårdö om såväl gemensam lantbruksnämnd som gemensamt lantbrukskansli.

Lantbrukskansliet som finns i Godby, sköts av lantbruks sekreterare Lena Roos-Clemes och lantbrukskanslist Michaela "Micko" Karlsson.

Blanketter

Blanketter för stödansökningar och anmälningar kan fås från lantbrukskansliet eller hämtas på Livsmedelsverket hemsida. Klicka här för att komma direkt till blanketterna.

Ärenden som hör  till Ålands landskapsstyrelses behörighetsområde t.ex. LFA- och miljöstödet, ersättning för skördeskador och rådjursskador, hänvisas till landskapsstyrelsens hemsida och för att hitta blanketterna så klicka här

För aktuell information om stödansökningar se lantbrukskansliets sida på Finströms kommuns hemsida. Du klickar här för att nå den.

Nämndledamöter 2020 - 2023

Ordinarie

Ersättare

Johansson Erica  (Finström)

Blixt Mathilda (Finström)

Sjöblom Mats  (Geta)

Sundblom Inger Marie  (Geta)

Salmén Jan  (Saltvik)

Lindström Henry  (Saltvik)

Blomqvist Anette  (Sund)

Lindeman Robert  (Sund)

Grunér Håkan  (Vårdö)

Englund Anders  (Vårdö)

 

Kontakt

Lantbruks sekreterare
Lena Roos-Clemes


Tel. 018-431 540

För att skicka e-post till Lena klicka här: e-post

 

Lantbrukskanslist
Michaela Karlsson

Tel. 018-431 541
För att skicka e-post till micko klicka här: e-post

 

Adress:
Skolvägen 2,
22410 Godby