Lantbruksärenden

Geta kommun samarbetar tillsammans med norråländska kommunerna Finström, Saltvik, Sund och Vårdö om såväl gemensam lantbruksnämnd som gemensamt lantbrukskansli.

Lantbrukskansliet som finns i Godby, sköts av lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes och lantbrukskanslist Michaela "Micko" Karlsson.

Blanketter

Blanketter för stödansökningar och anmälningar kan fås från  lantbrukskansliet eller hämtas under Landsbygdsverkets hemsida www.mavi.fi/sv/

Ärenden som hör  till Ålands landskapsstyrelses behörighetsområde t.ex. LFA- och miljöstödet, ersättning för skördeskador och rådjursskador, hänvisas till landskapsstyrelsens hemsida (www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket).

För aktuell information om stödansökningar se lantbrukskansliets sida på Finströms kommuns hemsida. Du klickar här för att nå den.

Nämndledamöter 2016 - 2019

Ordinarie

Ersättare

Jan Salmén,  ordf. (Saltvik)

Billy Linde

Erja Nordqvist,  viceordf. (Finström)

Sven Löfman

Mats Sjöblom  (Geta)

Inger Marie Sundblom

Anette Blomqvist  (Sund)

Annett Pfeifer

Håkan Grunér (Vårdö)

Peter Nordberg

 

Geta kommunstyrelses representant: ?

Kontakt

Lantbruks sekreterare
Lena Roos-Clemes


Tel. 018-431 540
e-post

 

Lantbrukskanslist
Michaela Karlsson

Tel. 018-431 541
e-post

 

Adress:
Skolvägen 2,
22410 Godby