Missbrukarvård

För öppenvård inom missbrukarvården köper kommunen tjänster av A-kliniken, A-centret och ungdomsbehandlarna av Mariehamns stad. Kommunen erlägger därutöver 2 €/invånare till Pixne-kliniken, vilket ger obegränsad nyttjanderätt av behandlingshemmet.

Som en förebyggande insats stöds prenumerationen av tidningen Eos till elever i Geta skola.