Handikappservice

Handikappservice beviljas utgående från Lag om service och stöd p.g.a. handikapp. Till handikappservice hör t.ex. stödpersonsverksamhet, utbetalning av bidrag för omändringsarbeten i hemmet och färdtjänstresor.

Klicka här om du vill läsa mer om färdtjänst.