Specialomsorgen

För att upprätthålla service som beviljas utgående från Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda köper kommunen tjänster från Ålands omsorgsförbund. Ålands omsorgsförbund tillhandahåller daglig verksamhet, gruppboende, lägenhetsboendeservice och fritidsverksamhet.

Klicka här för att komma till Ålands omsorgsförbunds hemsida.