Tomter

 

Under början av år 2009 blev kommunens planering för bostadsområde i Vestergeta, det sk. södra centrum, klart. Den förändrade delgeneralplanen ger utrymme för betydligt mer både tät och spridd bebyggelse i och nära centrum. 

Just nu har kommunen inte några bostadstomter till försäljning, men förmedlar gärna kontakter mellan intresserade marksäljare och -köpare. Kontakta byggnadsinspektören ifall du har frågor som gäller tomtköp och markplanering.

 

 

 

Kontakt

 

Byggnadsinspektör

Tel. 018-359 523


e-post

 

Tel. mån-ti 9:00-11:00