Geta kommuns sociala tjänster

Området Sociala tjänster (underrubriker till vänster) är ett av kommunens största verksamhetsområden. Arbetet inom det sociala området syftar till att stödja individer, familjer och sammanslutningar att klara sina svårigheter genom råd, handledning och stödåtgärder. 

Geta kommun har genom samarbetsavtal ett med Finström gemensamt socialkansli med säte i Godby, men egen socialnämnd. 

 

Det gemensamma socialkansliet Finström/Geta

 
Adress: Skolvägen 2, AX-22410 GODBY

Information om socialkansliets öppettider hittas på Finströms kommuns hemsida www.finstrom.ax.

Socialkansliet har av säkerhetsskäl dörren låst, ringklocka finns. Kansliet tar endast emot bokade besök så vänligen ring och boka tid till socialkansliet. Vid inlämning av material går det bra att sätta det i kansliets låsta postlåda till vänster om ingången eller i kommunens postlåda i Geta. Socialarbetarna gör hembesök i Geta.

Mötestider går också att bokas via byråsekreterare, likaså ringbud.

SOMMAREN 2017

Paulina Eklund, socialchef
018-431 530 (vardagar kl 9-10)
Handlägger barnskydd, barnatillsyn (faderskap, vårdnad och umgänge, underhåll)

Semester 3.7-30.7.2017

 

Jannicka Bergman, tf socialarbetare
018-431 534 (vardagar kl 9-10)
Handlägger utkomststöd, sysselsättning, handikappservice

Ledig 15.06-23.06.2017
Ledig i augusti, datum ej fastställt

 

Maria Gröndahl, socialhandledare (börjar 1.6!)
018-431 532 (vardagar kl 9-10)
Handlägger färdtjänst, utkomststöd, stöd för närståendevård, utbetalningar till stödpersoner/familjer, personliga assistenter, sysselsättning

Semester 24.7-20.8.2017

E-post: fornamn.efternamn@finstrom.ax

 

Familjearbetare

Julia Fagerlund, julia.fagerlund@sund.ax

Arbetsmobil: 0457-3439 347

Familjearbetare

Fanny Mörn, fanny.morn@sund.ax

Arbetsmobil: 0457-3451 538

 

Äldreomsorg i Geta

Samtliga frågor gällande äldreomsorg i Geta hänvisas till äldreomsorgsledare Agneta Finckenberg-Eriksson (börjar 1.6.2017) tel 018 - 49 340, e-post: hemgarden[at]geta.ax.

 

 

Kontaktuppgifter Geta kommunkansli

 

Byråsekreterare Barbro Jansson  (hemvårdsstöd, barnomsorgsavg., moderskapsund.): 359 520 kl. 9-15

e-post fornamn.efternamn@geta.ax.

 

 

 

 

 

 

Socialkansliet 

(I Godby, gemensamt med Finström) 

Klientombudsman

Klientombudsmannen ger råd och hjälp i frågor som gäller klienters rättigheter inom socialvården.

 

På Åland finns en klientombudsman. Tid för besök måste alltid bokas på förhand. Mer information och kontaktuppgifter:

www.ombudsman.ax