Geta erbjuder god tillgång till kultur och fritid

Under rubriken Kultur och fritid (till vänster) hittar du information om vad som är på gång i kommunen. Föreningslivet är aktivt i Geta och evenemangen som anordnas genomförs huvudsakligen på frivillig basis.

Det finns möjlighet att motionera både i skog och mark och för sämre väderleksförhållanden finns bl.a. en idrottshall att nyttja. Om du vill informera om något som är på gång i kommunen, tag kontakt klicka här!

 

Kontakt

Bibl.sekr
Helena Nyback
Tel. 018-49351