Nämndens uppgifter är sedan 2014 övertagna av kommunstyrelsen.

Kontakt

Bibliotekssekreterare

Lotta Marshall


Tel. 018-49351
Fax: 018-49390
e-post

Adress:
Getavägen 2115
22340 Geta