Föreningar

I Geta verkar ett antal ideella föreningar. Föreningarna har möjlighet att ansöka om föreningsbidrag från kommunstyrelsen. Sista ansökningsdag är 31.4. Till höger finner du principerna och ansökningsblanketten för föreningsbidrag.

Geta-föreningar har möjlighet att lägga in nyheter om den egna verksamheten på hemsidan och publicera dem i informationsbladet Getabladet gratis.

Föreningar som verkar i Geta

 

  • Folkhälsan på Åland r.f. Geta lokalavdelning


  • Geta sockensällskap 

 

  • Geta Hemgårdsförening

  • Dånö museiförening

  • Geta kulturförening

  • IF Start

  • Geta ungdomsförening


 

Ansökan om föreningsbidrag

 

Kontakt

Geta Kommunkansli

Tel: 49300

e-post: info@geta.ax

Adress:
Getavägen 2115
22340 Geta