Uppvärmning

Kommunen har som målsättning att byta ut uppvärmningen i de fastigheter som använder oljeeldning. Idag värms skola, kommunkansli, och Hemgårdens omsorgsboende med olja. Kommunens hyreslägenheter Tallgården, Engården och Hemgården är eluppvärmda. Daghemmet Kotten uppvärms med luft-vatten värmepump. 

 

 

Kontakt

Kommuntekniker

Tel. 018-359 522

mån-tis

 

Adress:
Getavägen 2115

22 340 GETA