ELEKTRONISK ANSLAGSTAVLA FÖR KUNGÖRELSER OCH DELGIVNINGAR

(SE HÖGER SPALT)

 

 

 

LAGTINGS- OCH KOMMUNALVALET 2019

 

Lagtings- och kommunalvalet hölls på Åland den 20.10.2019. I Geta kommun valdes nio stycken fullmäktigeledamöter och fem stycken suppleanter. Valresultatet hittar ni på kommunens elektroniska anslagstavla.     


 

Välkommen till Geta kommun i öriket Åland


Geta med sina 500 invånare är den nordligaste kommunen på fasta Åland. Här finns kommunal och privat service såsom daghem, skola, bibliotek, äldreboende, hyresbostäder, restauranger, hotell, stugbyar, hantverkare, livsmedelsproducenter, handel, post- och bankservice med mera.
Geta är en annorlunda och spännande del av det självstyrande åländska landskapet, med storslagen och dramatisk natur, och en välkomnande atmosfär!

 

Geta kommuns turistfolder för 2019 hittar ni genom att klicka här

 

 About Geta municipality in brief, in English

Geta kommun, Getavägen 2115, AX-22 340 Geta

 Tel +3581849300, www.geta.ax, e-post