VIKTIG INFO GÄLLANDE DAGISAVGIFTER!!

04:20 06.04.2020

 

Avgiftsfrihet för barn i kommunens barnomsorg under rådande omständigheter

 

Kommunstyrelsen har beslutat (genom elektroniskt beslutsförande) att punkt 1 och 2 under rubriken ”AVVIKELSER FRÅN DEN FASTA MÅNADSAVGIFTEN” i kommunens barnomsorgsavgifter även gäller barn som är frånvarande från daghemmet Kotten samt Geta skolas fritidshemsverksamhet med anledning av rådande undantagstillstånd i Finland på grund av coronavirusepidemin. Denna bestämmelse gäller från och med den 16.3.2020 tills rådande undantagstillstånd är avslutat och/eller så länge rådande rekommendation att barn ska vara hemma från daghemmen i mån av möjlighet är i kraft från Ålands landskapsregering. Om ett barn av samma skäl är frånvarande minst 10 verksamhetsdagar under en sammanhängande period mellan två kalendermånader uppbärs även ingen barnomsorgsavgift för dessa dagar.

 

Kommunstyrelsens beslut kommer att finnas med i nästa styrelseprotokoll som delges och publiceras på hemsidan.