Möteskallelse, Lantbruksnämnden 24.9.2020 Kl: 9.30

09:40 21.09.2020

 

Kallelse till lantbruksnämndens möte, torsdagen den 24 september 2020 Kl: 9.30 på lantbrukskansliet i Godby. Möte nr 2/2020

klicka här för att ta del av föredragningslistan.

Välkommen!