Kommunstyrelsen protokoll 7/2020 publicerat för påseende

11:06 10.09.2020

Kommunstyrelsens protokoll 7/2020 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 10.9.2020. Protokollet (exkl. bilagor) finns även från och med samma datum på kommunens hemsida. Klicka här för att hitta protokollet.

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 10.9.2020 och från och med detta datum räknas besvärs- eller rättelseyrkandetiden.