Medborgarsamtal under Coronapandemin

09:05 04.09.2020

 

Vill du vara med och dela dina tankar och erfarenheter, om och kring Corona pandemin?

Det kommer att ordnas ett visst antal samtalstillfällen under september månad!

Om ni klickar här: så får ni ta del av informationen.

 

Välkommen.