Byggnadstekniska nämndens protokoll möte nr 4 2020 publicerats

02:17 26.08.2020

 

Byggnadstekniska nämndens protokoll 4/2020 (signerat och justerat) inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 25.8.2020 Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida.

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 26.8.2020, från och med detta datum räknas besvärs och eller rättelseyrkande tiden.

För att ta del av protokollet klicka på denna hyperlänk.

Byggnadsinspektören och Teknikern