INFO Angående eldning utomhus.

02:37 17.06.2020

 

Här följer viktig information angående eldning utomhus, från Räddningsområde Ålands Landskommuner.

klicka här för infon:

 

Med önskan om en trygg och säker sommar till alla stugägare i kommunen och Getabor!

 

Räddningschef  Lennart Johansson

Brandinspektör  Thomas Mattsson