BTN.S Protokoll 3/2020 publicerat för påseende.

10:49 02.06.2020

 

Byggnadstekniska nämndens protokoll 3/2020 (signerat och justerat) inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 2.6.2020 Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida.

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 2.6.2020, från och med detta datum räknas besvärs och eller rättelseyrkande tiden.

För att ta del av protokollet klicka här: 

Byggnadsinspektören och Teknikern