Kommunfullmäktiges protokoll 3/2020 publicerat

09:33 28.05.2020

Kommunfullmäktiges protokoll 3/2020 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, från mötet den 27.5.2020 finns på kommunkansliet för påseende från och med 28.5.2020. Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida från och med samma datum. Klicka här för att hitta protokollet.

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 28.5.2020 och från och med detta datum räknas besvärstiden.