Geta Hemgård har besöksförbud på grund av coronaviruset

02:36 27.03.2020

 

Med anledning av beslut från Ålands landskapsregering om besöksförbud på boendeserviceenheter för äldre och för andra riskgrupper har äldreboendet Geta Hemgård nu besöksförbud. Kritiska besök kan dock godkännas i vissa fall. Vid frågor gällande detta kontakta föreståndaren för Geta Hemgård. 

Med vänlig hälsning

Janice Häggblom

Föreståndare Hemgården, Geta kommun

janice.haggblom@geta.ax    018-49340 eller 0457 343 9872