Kommunstyrelsen protokoll 10/2019 publicerat för påseende

11:16 30.10.2019

Kommunstyrelsens protokoll 10/2019 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 30.10.2019. Protokollet (exkl. bilagor) finns även från och med samma datum på kommunens hemsida. Klicka här för att hitta protokollet.

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 30.10.2019 och från och med detta datum räknas besvärs- eller rättelseyrkandetiden.