BTN.S Protokoll 8/2019 publicerat för påseende

02:42 29.10.2019

BTN. S protokoll 8/2019 (signerat och justerat) inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 29.10.2019 Protokollet finns även på kommunens hemsida. klicka här för att ta del av protokollet.

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 29.10.2019 och från och med detta datum räknas besvärs eller rättelseyrkande tiden.