VALRESULTAT I KOMMUNALVALET

12:44 24.02.2020

Geta kommuns centralvalnämnd har fastställt valresultatet i kommunvalet av den 20.10.2019.

Till ordinarie medlemmar i kommunfullmäktige för åren 2020-2023 har invalts följande personer:

Namn                                Yrke:                             Röster
Lyngander Gun-Britt           Köpman                          50 st

Dahlblom Dan-Johan          Civilekonom                     34 st 

Berndtsson Kjell                 Systemarkitekt                24 st

Björling Ingvar                   Företagare                      24 st

Sjöblom Mats                     Lantbrukare/Entreprenör  19 st

Nyberg Pernilla                   Företagsekonom              18 st

Andersson Camilla              Föreståndare                  17 st

Samuelsson-Carlsson,   

Marie-Louise                      Barnskötare                     14 st

Henriksson Gunnel              Pensionär                        13 st

Suppleanter är: 
Björling-Karlsson Sanne     Närvårdare                       12 st
Sundberg Tomas               Företagare                        12 st
Mattfolk Madeleine            Lantbrukare                       5 st
Lindström Diana               Friskvårdskonsulent            5 st
Sjöström Camilla              Närvårdare/Jordbrukare      5 st
Hovland Karl-Gunnar         Mejeriarbetare                   2 st

 

Alla invalda tillhör Getalistan 

 

Centralvalnämnden i Geta kommun

Maj

 1. Kommunfullmäktiges protokoll 3/2020 publicerat
 2. Byggnadstekniska sammanträder den 1.6.2020 kl: 19.00
 3. Geta kommun har anmält intresse att få en sommarpraktikant under somamren 2020!
 4. Ändrad plats för fullmäktigemötet på onsdag 27.5.2020!
 5. Kommunfullmäktige sammanträder den 27.5.2020 kl 19:00
 6. Kommunstyrelsen protokoll 4/2020 publicerat för påseende
 7. Avgiftsfrihet för barn i barnomsorgen och fritidsverksamheten har upphört den 14.5.2020
 8. Information om kommunens behandling av personuppgifter
 9. Stegvis avveckling av restriktionerna med anledning av coronakrisen - Kultur, idrott och fritidsverksamhet

April

 1. Kommunstyrelsen protokoll 3/2020 publicerat för påseende
 2. Meddelande om stöd för ensamföretagare.
 3. Kommunstyrelsen sammanträder den 22.4.2020 kl 18.30
 4. Information angående eldning utomhus

Mars

 1. Geta Hemgård har besöksförbud på grund av coronaviruset
 2. Information med anledning av utfärdat undantagsförhållande 16.3.2020 p.g.a. coronavirus

Februari

 1. VALRESULTAT I KOMMUNALVALET

Januari

 1. Geta kommuns nämndreform - socialnämnden och skolnämnden upphör och styrelsen tar över ansvarsområdena

December

 1. Budget 2020 samt ekonomiplan 2021-2022
 2. Geta kommuns avgifter & taxor samt arvoden in individ- och familjeomsorgen år 2020

Juni

 1. Geta Gula Sidor 2019

Maj

 1. Tillgänglighetsutlåtande för Geta kommuns webbplats

November

 1. RAPPORT - RESULTAT FRÅN INVÅNARENKÄTEN.

Oktober

 1. Finström-Geta-Sund: Slutrapport och förslag på sammanslagningsavtal.

Maj

 1. Socialkansliet för Geta och Finström informerar ang. kommunikation via e-post

Februari

 1. Info Geta cancerfond

Januari

 1. Uthyrning av båtplatser Lökholmen

September

 1. Socialkansliets tjänstemäns besök i Geta

Maj

 1. Sotningsinfo
 2. Getabladet (info)