Skolnämndens protokoll 4/2019 publicerat för påseende.

10:07 07.10.2019

Skolnämndens protokoll 4/2019 publicerat för påseende.

Skolnämndens protokoll 4/2019 (signerat och justerat) inklusive bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 04.10.2019. Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida. klicka här för att hitta protokollet.

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla 4.10.2019, från och med detta datum räknas besvärs eller rättelseyrkande tiden.