Centravalnämndens protokoll nr 7/2019 publicerat för påseende

05:40 23.09.2019

Centravalnämndens protokoll nr 7 från mötet den 20.9.2019 är från och med idag den 23.9.2019 publicerat för påseende på kommunens hemsida. Ni hittar protokollet genom att klicka på denna hyperlänk. Originalprotokoll med underskrifter finns på kommunkansliet i Västergeta.

Protokollet finns publicerat till och med den 24.10.2019