Tillgänglighetsutlåtande för Geta kommuns webbplats

10:35 09.05.2019


Tillgänglighetsutlåtande i enlighet med § 7 i LL om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen (Ålands författningssamling 7:2019) för Geta kommuns webbplats enligt nedan.

Vi strävar efter att www.geta.ax ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Då hemsidan i framtiden förnyas med ny leverantör kommer tillgänglighetskraven successivt att uppfyllas.


Enligt Landskapslag om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen 6 § kan en myndighet beaktat sin storlek och ekonomiska ställning hänvisa till oproportionerlig börda och inte fullt ut följa tillgänglighetskraven i 5 §. Geta kommun är i en sådan situation och uppfyller således inte alla tillgänglighetskrav förrän kommunen i framtiden förnyar sin digitala plattform.


Alternativa sätt att få information
För att den som har svårt att ta till sig innehållet i www.geta.ax erbjuder vi därför alla möjlighet att få informationen muntligen via telefon 018-49300 eller genom att med e-post till info@gerta.ax beställa information som textfil.
Om man inte kan ta del av kallelser, enskilda beslut eller protokoll via den elektroniska anslagstavlan kan man likaså vända sig till kommunkansliet per telefon, besöka oss eller per e-post för att ta del av dessa. 


Kontakta tillsynsmyndigheten


Du kan vända dig till Ålands landskapsregering om du är missnöjd med tillgängligheten på www.geta.ax. Kontaktuppgifter till landskapsregeringen är www.regeringen.ax eller telefon 018-25 000.