Centralvalnämndens Protokoll 2/2019 publicerat för påseende

09:20 17.04.2019

Centralvalnämndens Protokoll 2/2019 signerat och justerat, finns på kommunkansliet för påseende från och med 17.04.2019.

Protokollet kan även tas del av genom att klicka här: