Byggnadstekniska nämndens Protokoll 3/2019 publicerat för påseende.

03:35 16.04.2019

Byggnadstekniska nämndens Protokoll 3/2019 signerat och justerat, inklusive alla bilagor finns på kommunkansliet för påseende från  och med 16.4.2019

Ni kan även ta del av protokollet genom att klicka här: