Kommunstyrelsen protokoll 2/2019 publicerat för påseende

12:56 14.02.2019


Kommunstyrelsens protokoll 2/2019 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 14.2.2019. Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida. Klicka här för att hitta protokollet.

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 14.2.2019 och från och med detta datum räknas besvärs- eller rättelseyrkandetiden.