Getabladet (info)

08:22 26.05.2008

 

Getabladet utgör Geta kommuns infoblad till kommuninvånarna, med information om vad som är på gång i kommunen. Företag och föreningar i kommunen kan annonsera i bladet.

Infobladet ges ut fyra gånger per år och skickas till samtliga permanentbebodda hushåll i kommunen. Inför midsommar ges ut en särskilt sommarutgåva - som delas ut till samtliga brevlådor i kommunen, alltså även till fritidsbostäderna.


Redaktion: Helena Nyback, tel 49 351, eller e-post

Ansvarig utgivare: Gustav Blomberg, k.dir

De senaste numren samt det senaste "sommarnumret" finns alltid upplagda på kommunens hemsida (PDF). 

För mer information, eller för att läsa senaste Getabladet; klicka här