MEDDELANDE FRÅN ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND

02:12 29.11.2018

MEDDELANDE:

Ålands kommunförbunds höststämma 23.11.2018

 

Ni kan läsa meddelandet genom att klicka här.

Ni kan ta del av protokollet här.