Kommunstyrelsen protkoll 14/2018 publicerat för påseende

12:08 07.11.2018

Kommunstyrelsens protokoll 14/2018 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 7.11.2018. Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida. Klicka här för att hitta protokollet.

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 7.11.2018 och från och med detta datum räknas besvärs- eller rättelseyrkandetiden.