BTN, Nämndens protokoll 7/2018 publicerat för påseende.

03:39 18.10.2018

Byggnadstekniska nämndens protokoll 7/2018 (signerat och justerat) inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 18.10.2018. Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida. Klicka här för att hitta protokollet.