BTN, Nämndens protokoll 6/2018 publicerat för påseende

11:31 24.09.2018

Byggnadstekniska nämndens protokoll 6/2018 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 19.9.2018. Protokollet (exkl.bilagor) finns även på kommunens hemsida. Klicka här för att hitta protokollet.