ANBUDSFÖRFRÅGAN - Farligt avfall

12:01 07.09.2018

Geta kommun inbjuder härmed intresserade entreprenörer att delta i upphandlingen av transport och sluthantering av farligt avfall enligt renhållningslagen återvinningscentral. Entreprenaden omfattar inte hushållsavfall, grovavfall/deponi eller impregnerat trä.
Upphandlingen görs i form av ett öppet förfarande. Upphandlingens värde beräknas understiga Europeiska kommissionens fastställda tröskelvärde för varu- och tjänsteupphandling.
Anbudet innehåller följande delar:
• Anbudsförfrågan
• Bilaga 1, Prislista och godkännande av anbud
• Bilaga 2, ESPD-blankett
• Bilaga 3, Beräkning av lägsta uppskattad totalkostnad
För att anbudsgivaren ska kunna kvalificeras och anbudet kunna utvärderas ska anbudet innehålla de uppgifter som beskrivs i avsnitt 4.
Avtalet tecknas från och med 1.1.2019 till och med 31.12.2020, med option på ett år till.

Frågor ska skickas med e-post till gustav.blomberg(a)geta.ax senast 26.9.2018 kl 15:00. Svar på frågorna kommer senast 1.10.2018 på kommunens hemsida. Frågor efter tidsfristen besvaras ej.

Anbud ska ha kommit till Geta kommun tillhanda senast 8.10.2018 kl 15:00

 

Anbudsförfrågan hittar du här

Bilaga 1 - Prislista och godkännande av anbud hittar du här

Bilaga 2 - ESPD hittar du här

Bilaga 3 - Beräkningarna hittar du här