Kommunstyrelsen protkoll 11/2018 publicerat för påseende

10:59 15.08.2018

Kommunstyrelsens protokoll 11/2018 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 15.8.2018. Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida. Klicka här för att hitta protokollet.