Förslag till samgångsavtal för Finstrom-Geta-Sund daterat 26.6.2018

11:06 18.07.2018

Förslag till samgångsavtal för Finström-Geta-Sund daterat 26.6.2018 (klicka på hyperlänken i texten för att få upp avtalet).

Det nya reviderade avtalsförslaget har förhandlats fram av en politiskt tillsatt styrgrupp för Finström, Geta och Sund efter att synpunkter samlats in från allmänheten från ett första avtalsförslag som var föremål för invånarmöten samt utställt för påseende av alla tre kommuner under våren.

Det reviderade avtalsförslaget är planerat att vara föremål för en del av en enkätundersökning som är tänkt att utföras i augusti månad.