Kommunstyrelsen protkoll 8/2018 publicerat för påseende

01:31 30.05.2018

Kommunstyrelsens protokoll 8/2018 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 30.5.2018, protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida. Klicka här för att hitta protokollet.