Namnförslag till en ny framtida kommun bestående av Geta Finström och Sund

10:57 19.01.2018

Namnförslag till eventuell ny sammanslagen kommun bestående av nuvarande kommuner Geta, Finström och Sund

Förslag kan ges fram till 26 februari kl. 15. Kommunkanslierna har förslagslådor vid informationsdisken och man kan även lämna in förslag via kommunens e-post info@geta.ax.