Finström-Geta-Sund: Slutrapport och förslag på sammanslagningsavtal.

03:15 26.10.2017

Siv Sandbergs kommunindelningsutredning blev onsdagen den 25.10 offentlig. Slutrapporten, utkast till sammanslagningsavtal samt en sammanfattande presentation går att hitta på landskapsregeringens hemsida http://www.regeringen.ax/nyheter/finstrom-geta-sund-kommun.