Getastipendiet- ansök senast 30.4.2021

08:54 23.12.2020

Geta kommun delar årligen ut ett stipendium till en eller flera studerande som har en ålder mellan 18 och 29 år, är hemmahöriga från Geta och som under minst två terminer med god framgång bedrivit universitets–, högskole– eller yrkesstudier efter gymnasiet.

Till den fritt formulerade ansökan ska bifogas redogörelse över uppnådda studieresultat. Principer för beviljande av Getastipendiet kan fås från kommunkansliet. År 2020 utdelades ett stipendium till en studerande. 

Ansökningstiden för utdelning av Getastipendiet går ut sista april. Ansökan skickas till info@geta.ax eller skickas per post till Geta kommunkansli. Postadress finns på hemsidan. 

Utdelning av stipendiet sker senast under juni månad.