Getastipendiet- ansök senast 30.4.2018

12:32 05.04.2018

Geta kommun delar årligen ut ett stipendium till en eller flera studerande som har en ålder mellan 18 och 29 år, är hemmahöriga från Geta och som under minst två terminer med god framgång bedrivit universitets–, högskole– eller yrkesstudier efter gymnasienivå.

Till ansökan ska bifogas redogörelse över uppnådda studieresultat. Principer för beviljande av Getastipendiet kan fås från kommunkansliet. År 2017 hade inga sökande, men år 2016 utdelades 300 euro. 

Ansökningstiden för utdelning av Getastipendiet går ut sista april. Ansökan skickas till info@geta.ax eller skickas per post till Geta kommunkansli. Postadress finns på hemsidan. 

Utdelning av stipendiet sker senast under juni månad.