Information om pågående kommunindelningsutredning för Geta-Finström-Sund

07:41 27.04.2017

Syftet med kommunindelningsutredningen är att Finström, Geta och Sund ska kunna gå samman till en kommun den 1 januari 2019, dvs. ett år innan ett nytt ordinarie kommunfullmäktige tillträder.

Enligt tidsplanen kommer ett beslutsunderlag om samgående att presenteras i oktober 2017.

Information om utredningen kommer fortlöpande publiceras på landskapsregeringens hemsida http://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/finstrom-geta-sund