Sotningsinfo

08:46 21.05.2013

 


Information om sotning 

 

Enligt räddningslagen skall den som äger eller innehar en byggnad eller anläggning se till att eldstäder och rökkanaler sotas.

 

Sotare i Geta kommun: P-O Mattsson tel 0400 529 251

 

Önskvärt är att ni hör av er i god tid, så att sotaren kan planera sitt besök. Med fördel kan man överenskomma med grannar och boende i närheten och föreslå en passlig dag.

 

För närmare information om regler för sotning, klicka här!

 

Hälsningar,

 

Räddningschefen

Brandinspektören

Lennart Johansson

Thomas Mattsson

Tel 329132

Tel 329175