Kommunfullmäktiges protokoll 6/2020 publicerat

11:09 26.11.2020

Kommunfullmäktiges protokoll 6/2020 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, från mötet den 25.11.2020 finns på kommunkansliet för påseende från och med 26.11.2020. Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida från och med samma datum. Protokollet hittas via denna länk: http://www.geta.ax/text.con?iPage=48&m=6  

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 26.11.2020 och från och med detta datum räknas besvärstiden.