Byggnadstekniska nämndens protokoll 6/2020 publicerat för påseende.

10:16 23.11.2020

 

Byggnadstekniska nämndens protokoll 6/2020 publicerat för påseende.

Byggnadstekniska nämndens protokoll 6/2020 (signerat och justerat) inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende fr. och med 23.11.2020

Protokollet exkl. bilagor finns på hemsidan, för att ta del av protokollet klicka här: http://www.geta.ax/text.con?iPage=48&m=6 

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 23.11.2020, och från och med detta datum räknas besvärs- eller rättelseyrkande tiden.